Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Οι ουκρανές FEMEN για την χριστιανική Εκκλησία

"Χάππενινγκ" των ουκρανών FEMEN ενάντια στον ΧριστιανισμόΑναδημοσίευση από το μπλογκ "Απελευθέρωση"

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

Βίλχελμ Ράϊχ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥ


Ο επικρατέστερος τύπος οικογένειας, ο μικροαστικός, εκτείνεται πολύ πέρα από την μικροαστική κοινωνική τάξη και εισχωρεί τόσο στην μεγαλοαστική τάξη όσο και, βαθύτερα μάλιστα, στην τάξη των βιομηχανικών εργατιών. Βάση της μικροαστικής οικογένειας είναι η σχέση του πατριαρχικού πατέρα με την σύζυγο και τα παιδιά του. Τρόπον τινά εκείνος είναι ο υπέρμαχος και εκπρόσωπος της κρατικής εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Λόγω της αντίφασης που δημιουργούν η υποτακτική θέση του στην παραγωγική διαδικασία και η κυριαρχική θέση του στις οικογενειακές λειτουργίες, αποκτά λογικά και τυπικά μια φύση επιλοχία, προσκυνώντας τους ανωτέρους του, απορροφώντας τις επικρατούσες αντιλήψεις -εξ’ ου και η τάση του να μιμείται- και καταπιέζει τους κατωτέρους του. Όχι μόνο μεταφέρει μέσα στην οικογένεια τις κυβερνητικές και κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά και τις επιβάλλει.

…Η καταστολή των σεξουαλικών αναγκών που επιβάλλει η μικροαστική οικογένεια, προκαλεί στα μέλη της μια γενική εξασθένιση των διανοητικών και ψυχικών λειτουργιών. Κυρίως τους αφαιρεί την αυτοπεποίθηση, την βούληση και την κριτική ικανότητά τους. Η ψυχική δομή του υποτακτικού είναι ένα κράμα σεξουαλικής ανικανότητας, αδεξιότητας, ανάγκης για κάποιο στήριγμα, επιθυμίας για έναν φύρερ, φόβου της εξουσίας, φόβου για τη ζωή και, εν τέλει, μυστικισμού. Γι’ αυτόν τον λόγο η οικογένεια είναι ένας από τους θεσμούς τους οποίους έμμονα υποστηρίζει η συντηρητική σεξουαλική επιστήμη. Γιατί αυτή περισσότερο από ο,τιδήποτε άλλο «εγγυάται την διατήρηση του κράτους και της κοινωνίας», κατά τη συντηρητική πάντοτε και αντιδραστική έννοια.

(απόσπασμα από το βιβλίο του Wilhelm Reich «Η Σεξουαλική Επανάσταση»)